جمعه, 2 تير 1396

    /  6
عنوان : برگزاری كمیته بهداشت محیط مجتمع بیمارستانی امیراعلم
تاريخ :
 ۱۳۹۵/۰۹/۰۹ 
ساعت : ۹:۲۱:۵۵

به گزارش روابط عمومی مجتمع بیمارستانی امیراعلم؛ کمیته بهداشت محیط در تاریخ  ششم آذر ماه 95 سالن حاکمیت بالینی برگزار شد.

اعضای کمیته راجع به برنامه ریزی دقیق جهت مدیریت پسماند و جمع آوری و حمل زباله های بیمارستانی با توجه به توسعه بخش ها و فضای فیزیکی، تقسیم کار صحیح پرسنل خدمات با توجه به ساختمان های مجزای مجتمع، نظارت بر عملکرد لنژری با توجه به برون سپاری واحد و نظرسنجی از بخش ها در زمینه بهبود عملکرد، حمل و توزیع صحیح غذا جهت بیماران و پرسنل به خصوص ساختمان جدید و خریداری تجهیزات مورد نیاز، اجرای دقیق استانداردهای اعتبار بخشی تغذیه و بهداشت محیط و پسماند و لنژری در جلسه این کمیته صحبت و تصمیم گیری کردند.
خبر و عکس : حسین علیشاریبازگشت           چاپ چاپ         

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8