چهارشنبه, 4 مرداد 1396 جستجو:           |    

تماس با ما

شماره تلفن های تماس با بیمارستان امیراعلم:


66706106   (021)      الی    9
66727060   (021)      الی   64


66708103    
(021) 
66708104    
(021) 
66703789    
(021) 


نمابر

66704805    (021) 

پست الکترونیکی:

hamiralam@sina.tums.ac.ir


 مجتمع بیمارستانی تخصصی و فوق تخصصی امیراعلم

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8