پژوهش

رئیس بخش :     دکتر رضا عرفانیان

تلفن: 387

تعداد تخت فعال :

موقعیت بخش از لحاظ جغرافیایی :     بخش جنوب غربی بیمارستان ، پشت کتابخانه بیمارستان

تعداد پرسنل :     2 نفر

تجهیزات :   3عدد رایانه

شرح وظایف :

  • طراحی و اجرای طرحهای پژوهشی
  • مشاوره مترولوژی
  • برگزاری کارگاه وکنفرانس

خدماتی که ارائه می شود:

  • برگزاری کارگاه و کنفرانس ها
  • اجرای طرحهای پژوهشی