مدیر درمان

مسئول واحد : دکتر حسین گندمکار

تلفن داخلی : 213

رئیس بخش : دکتر حسین گندمکار (معاونت درمان)

تعداد پرسنل : 3 نفر

موقعیت اداری/ جغرافیایی : ساختمان شماره 1 ، طبقه یک

شرح وظایف :

  • نظارت بر فعالیت و عملکرد واحدهای تشخیصی و درمانی اعم از اورژانس، بخش های درمانی، درمانگاه های تخصصی و فوق تخصصی، اتاق عمل، پرستاری، داروخانه، آزمایشگاه، تصویربرداری، تجهیزات پزشکی، رسیدگی به شکایات، پذیرش بیماران بین المللی
  • نظارت مستقیم بر حوزه عملکرد واحدهای ایمنی بیمار و کنترل عفونت
  • مشارکت در برنامه ریزی و اجرای برنامه های درمانی
  • ارزیابی و بهبود فرایندها و کمک به حل مشکلات واحدها