پیام مدیریت بیمارستان امیراعلم

عبادت جز خدمت به خلق نیست …

بسیار مفتخریم که مجتمع بیمارستانی امیراعلم به عنوان یک مرکز ریفرال در سطح کشور و منطقه خاورمیانه در زمینه تخصص گوش، حلق و بینی را برای پیگیری مراحل تشخیصی و درمانی خود انتخاب کرده‌اید.

ما ارزش این انتخاب را درک می‌کنیم و به همراه تمامی پرسنل این مجموعه می‌کوشیم تا در محیطی آرامش‌بخش و متفاوت با سایر مراکز درمانی، خدماتی منحصر به فرد و با کیفیت که درخور شما هموطنان و مراجعین گرامی باشد را ارائه دهیم.

در بیمارستان امیراعلم، پیش از هر چیز، کیفیت خدمات ارائه شده به بیماران و همرا‌هان‌شان در بالاترین درجه اولویت قرار می‌گیرد چراکه بازیابی سریع و کامل سلامتی شما هدف اول و آخر ما است.
امید است در انجام مسئولیتی که در برابر سلامت جامعه بر دوش داریم، نقشی پررنگ داشته باشیم.

با آرزوی توفیق و بهرورزی سلامت برای هموطنان عزیز کشور.

مدیر مجتمع آموزشی درمانی امیراعلم.

مهندس حمید رضا رضائیان زاده.