پیام ریاست

بسم الله الرحمن الرحیم

مفتخریم تا دریکی از قدیمی‌ترین بیمارستان‌های تهران، با کارکنانی بالغ‌بر 800 نفر به هم‌وطنان خود خدمت کنیم.
تکریم بیماران و ارائه خدمات باکیفیت ازجمله اهداف ماست که با بهره‌گیری از پزشکان حاذق و کارکنان شایسته می‌کوشیم تا رضایتمندی شمارا کسب کنیم. در شرایط سخت بیماری من و کارکنان می‌کوشیم تا با انجام وظایف خود به نحو احسن در کاهش بخشی از آلام بیماران اقدام نماییم. ارتقا کیفیت درمان که از بهبود رضایتمندی بیماران و افزایش درصد بهبودی نشأت می‌گیرد از مهم‌ترین اولویت‌های ماست. امیدواریم تا بتوانیم با تلاش حداکثری خود مرهمی باشیم بر تن بیماران.با آرزوی سلامتی و تندرستی

دکتر حامد عبداللهی
رئیس مجتمع بیمارستانی امیراعلم