شکستگی بینی

مسئول واحد : آقای نورانی، خانم آرمیون

تلفن داخلی : 338

موقعیت اداری جغرافیایی : ساختمان شماره 1 ، طبقه اول

تعداد پرسنل : ا نفر

شرح وظایف :

 • پذیرش بیمار
 • معاینه استاد
 • ترمیم شکستگی بینی
 • جا اندازی بینی
 • اتاق عمل
 • صورت حساب
 • اسکن

امکانت و تجهیزات :

 • پک شکستگی
 • وال شام
 • دسته بیستونی
 • اسپکلوم بینی
 • پنس