اورژانس

مسئول واحد: خانم الهام قهرمانی

تلفن: 260 -261

رئیس بخش : دکتر اردوان تاج دینی

تعداد تخت فعال : 6

موقعیت بخش از لحاظ جغرافیایی : ساختمان قدیم سمت چپ درب ورودی

تعداد پرسنل : 18 نفر پرستار- 1 نفر بهیار - 2 نفر کمک بهیار - 1نفرمنشی

تجهیزات :

 • ترالی
 • دستگاه الکتروشوک
 • ساکشن پرتابل
 • اتوسکوپ
 • الکترو کوتر
 • ونتیلاتور
 • نبولایزر
 • پالس اکسی
 • تخت عمل مکانیکی
 • دستگاه آندوسکوپی سینوس
 • میکروسکوپ

شرح وظایف :

 اورژانس شامل سالن انتظار بیمار-تریاژ اسکرین- اتاق CSR  اورژانس داخلی و جراحی – اورژانس ENT – اتاق عمل سرپایی – تحت نظر اورژانس می باشدکه به صورت 24 ساعته آماده خدمت رسانی می باشد.

خدماتی که ارائه می شود :

خدماتی که ارائه می شود شامل :

 • کنترل خونریزی بینی
 • آندوسکوپی سینوس
 • جا اندازی در رفتگی فک
 • ساکشن ترشحات گوش
 • گرفتن نوار قلب
 • CPR پیشرفته و بستری تمامی بیماران که نیاز به بستری دارنداعم از جراحی و داخلی و ENT
 • ویزیت بیماران سرپایی
 • آموزش بیماران