ساحل

مسئول واحد:خانم زهرا آقا یاری

تلفن: 507- 508

رئیس بخش : آقای دکتر علی کوهی

موقعیت بخش از لحاظ جغرافیایی :طبقه پنجم ساختمان جدید مجتمع امیراعلم واقع در خیابان تقوی

تعداد پرسنل : 12 پرستار،4 بیمار یار ، 1 منشی ، 3 نفر خدمات

تجهیزات :

1 دستگاه الکترو شوک ، ا دستگاه الکتروکاردیوگراف ، 1 دستگاه اشعه ،1 پمپ انفوزیون ، 1 گلوکومتر ، 1 ساکشن پرتابل ، 23 ساکشن سانترال ، 23 فلومتر اکسیژن سانترال ، 3 اکسیژن سانترال ، 2 برانکارد ، 2 ویلچر ، 2 نگاتوسکوپ ، 1 میکروسکوپ ، 1 ترالی پانسمان ، 2 ترالی دارو

1 دیاپازون 1 ست اتوسکوپ ، 1 ترازو ،1 چراغ پرتابل سه پایه ، 1 دستگاه لگن شور ، 3 دستگاه کامپیوتر ، 1 دستگاه پرینتر ،2 پایه سرم پرتابل ، 1 ترالی کد با تجهیزات لازم ، 1 دستگاه احضار پرستار ، 1 کپسول اکسیژن 10 لیتری ،1 کپسول اکسیژن 5لیتری ،  1 کپسول 20 لیتری، 1 عدد هدلایت،دستگاه بخور پرتابل 1 عدد

خدماتی که ارائه می شود:

پذیرش و سرویس دهی پزشکی پرستاری کلیه بیماران بزرگسال ENT  و طبق دستور سوپروایزر کشیک پذیرش بیماران اطفال ENT و بیماران سرویس های دیگر