همو دیالیز

نوع کاربری : درمانی

مسئول واحد: فاطمه حسن پور

تلفن :  293

رئیس بخش : دکتر سیما مازیار

موقعیت بخش از لحاظ جغرافیایی : ساختمان شماره 3 طبقه همکف

تعداد پرسنل : 5 نفر

تجهیزات : 10 عدد دستگاه دیالیز -10عدد تخت 3 شکنه – 10عدد ساکشن و 10عدد اکسیژن سانترال –یک عدد دستگاه الکتروشوک-یک عدد پمپ انفوزیون

تعداد تخت فعال : 10عدد

شرح وظایف :

  • پذیرش مددجویان جدید ESRD وتعیین وقت دیالیز  آنها
  • پذیرش مددجویان میهمان وتعیین نوبت دیالیز براساس تخت خالی
  • درخواست تجهیزات دیالیز
  • آموزش پرسنل جدیدالورود-وارد کردن جلسات دیالیز بیماران تامین اجتماعی در سایت مربوطه بصورت روزانه
  • به روز رسانی اطلاعات بخش دیالیز در سایت معاونت درمان

خدماتی که ارائه می شود:

انجام همودیالیز بیماران ESRD  -ویزیت متخصص نفرولوژی –ارائه آموزشهای لازم جهت حفظ وضعیت جسمی وروحی مددجویان وافزایش طول عمر