تصویربرداری

مسئول واحد: سارا شمشیری

رئیس بخش : دکتر هاشم شریفیان

تلفن : 351-352

موقعیت بخش از لحاظ جغرافیایی : واقع در ساختمان دو در دو طبقه زیرزمین و همکف

تعداد پرسنل :

  • اساتید:دکتر حبیب مظاهر، دکتر هاشم شریفیان، دکتر لیلا آقا قزوینی، دکتر مریم محمد زاده و دکتر محمدعلی کاظمی
  • پرتوکاران: 12نفر کارشناس    2 نفر کاردان معمولا 5 نفر شیفت صبح 3 الی 4 نفر  شیفت عصر و 2 نفر شیفت شب
  • پرسنل اداری:4 نفر
  • تجهیزات : دستگاه سی تی اسکن مولتی اسلایس، دستگاه های سونوگرافی، دستگاه های فلورسکوپی و رادیوگرافی معمولی

شرح وظایف :

  • اساتید: نظارت بر حسن انجام خدمات تصویربرداری شامل: گرفتن تصاویر، حفاظت از اشعه، کمک به تشخیص و درمان بیماران و ...
  • پرتوکاران: انجام امور محوله تصویربرداری طبق معیارهای علمی و با توجه به اصول حفاظت در برابر اشعه و ...
  • اداری: پذیرش ، پاسخ دهی، نوبت دهی ، انجام امور مربوط به اسناد پزشکی و....
  • خدماتی که ارائه می شود: سی تی اسکن، سونوگرافی و رادیوگرافی