گفتاردرمانی

مسئول واحد: خانم فایزه فرزادی

تلفن:  317

رئیس بخش : آقای دکترشاهین باستانی نژاد

موقعیت بخش از لحاظ جغرافیایی : ساختمان درمانگاه جدید

تعداد پرسنل : 2نفر

شرح وظایف :

ارزیابی و درمان یماران مبتلا به اختلالات صوتی و بلع و تشدید بستری  و سرپایی درمانگاه گوش و حلق وبینی

خدماتی که ارائه می شود:    

  • انجام استروبوسکوپی در واحد سر و گردن درمانگاه گوش و حلق و بینی
  • ارزیای یماران مبتلا به اختلال صوت وبلع و تشدید
  • درمان بیماران مبتلا به اختلال صوت وبلع و تشدید
  • مشاوره به بیماران مبتلا به اختلال در خواب و خروپف(snoring)