کارگزینی

مسئول واحد : خانم اقدسیان

تلفن داخلی : 444

رئیس بخش : آقای احمد میرزایی

تعداد پرسنل : 3 نفر

شرح وظایف :

  • صدور احکام پرسنلی
  • انجام مکاتبات اداری
  • ارائه آمار پرسنلی
  • به روز رسانی اطلاعات سامانه های داخلی
  • جذب و استخدام نیرو