بهداشت حرفه ای

مسئول واحد: خانم مهندس آتنا کلاته جاری

تلفن:‌ 209

تعداد پرسنل : 1 نفر

تعریف :

(به انگلیسی: Occupational Health Engineering) شاخه‌ای است از علم بهداشت و عبارتست از شناسائی، ارزیابی و کنترل عوامل زیان آور موجود در محیط کار به همراه یکسری مراقبتهای بهداشتی درمانی به منظور سالم‌سازی و حفظ سلامت نیروی کار. در واقع متخصصان در این رشته خطرهای بالقوه‌ای که در محیط کار وجود دارد را پیش بینی و شناسایی می‌کنند و در مراحل بعد به اندازه‌گیری و ارزیابی این خطرات و کنترل آنها می‌پردازند.

مهندسی بهداشت حرفه‌ای را می‌توان به طور خلاصه علم و هنر تامین سلامت در محیط‌های شغلی تعریف کرد و یک مهندس بهداشت حرفه‌ای یا متخصص سلامت شغلی کسی است که وظیفه شناسایی، ارزشیابی و حذف یا کنترل عوامل مخاطره آمیز شغلی را به عهده دارد.

 

شرح وظایف:  کارشناس بهداشت حرفه ای(ایمنی وسلامت شغلی ) در بیمارستان

 1. تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار و طرح مسائل و مشکلات در جلسات کمیته
 2. پیگیری موارد مطرح شده در کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار
 3. تهیه و تدوین خط مشی های بهداشت حرفه ای بیمارستان
 4. تهیه و تدوین برنامه عملیاتی با همکاری اعضا و اجرای آن مطابق جدول زمانبندی
 5. عضویت در کمیته های کنترل عفونت و بحران و بلایا و همکاری در تدوین دستورالعمل های اجرایی آمادگی و مدیریت واکنش در شرایط اضطراری ، عملکردی و دیگر موارد مرتبط
 6. ارزیابی ریسک در واحد های مختلف بیمارستان
 7. شناسایی شغلهای موجود در بیمارستان و تعداد پرسنل هر شغل بر اساس تماس با عوامل زیان آور محیط کار
 8. بازدید از بخش ها/ واحد های مختلف و تهیه گزارش و تکمیل چک لیست های مربوطه و اعلام کلیه ایرادات و نواقص حفاظتی و بهداشتی وارائه پیشنهادات لازم جهت رفع آنها وانجام پیگیری های مربوطه
 9. شناسایی عوامل زیان آور محیط کار، پیگیری و نظارت بر نحوه اندازه گیری آنها و ارائه اقدامات کنترلی
 • مخاطرات فیزیکی
 • مخاطرات شیمیایی
 • مخاطرات بیولوژیکی
 • مخاطرات ارگونومیک، روانی – اجتماعی و فاکتورهای سازمانی
 1. تهیه MSDS  مواد شیمیایی مورد استفاده در بخش های مختلف و آموزش آنها به پرسنل در معرض
 2. برچسب گذاری مواد شیمیایی و نظارت بر طبقه بندی مناسب محلولهای شیمیایی
 3. نظارت بر تهیه و استفاده صحیح از وسایل حفاظت فردی متناسب با هر بخش بیمارستان و همچنین نصب پوسترهای آموزشی بهداشتی و حفاظتی در محیط کار
 4. نظارت بر انجام معاینات پرسنل ( قبل از استخدام و دوره ای )برای شغل های موجود و تهیه جدول آزمایشات اختصاصی به تفکیک نوع شغل
 5. اعلام موارد مشکوک بیماریهای حرفه ای بهمدیر بیمارستان و مراکزمربوطه
 6. شناسایی و مستند نمودن ائین نامه ها و دستورالعمل های ایمنی تجهیزات ، ساختمان و ...
 7. ثبت آمار حوادث در ناشی از کار در بخش های مختلف بیمارستان ، پیگیری و ارائه راه حل جهت پیشگیری از موارد مشابه
 8. همکاری مستمر در سیستم مدیریت کیفیت، حاکمیت بالینی، اعتبار بخشی وسایر امور مربوطه
 9. تهیه و تدوین نیاز های آموزشی کارکنان در زمینه بهداشت حرفه ای
 10. شرکت در کلیه جلسات آموزشی و بازآموزی، همایش ها و جلسات کمیته های تخصصی
 11. اعلام نظر در امور ایمنی پیمانکاران بکار گرفته شده و ایجاد همکاری لازم و مناسب با پیمانکاران در جهت رعایت قوانین و مقررات ایمنی توسط نامبردگان و ارائه گزارش به کارفرما