تاسیسات

مسئول واحد : آقای مهندس محمد زینالی

تلفن : 341-430 - 240

سا ختار فیزیکی واحد تاسیسا ت :

این واحد در قسمت غربی بیمارستان واقع شده و شامل دوطبقه زیر زمین میباشد که طبقه اول آن شامل دفتر و انبار واستراحتگاه پرسنل تاسیسات می باشد و تعداد 2 دستگاه بانک خازن و 3 دستگاه تا بلو برق می باشد.

طبقه زیرین آن شامل تجهیزات موتور خانه که شامل دو دستگاه دیگ بخار با ظرفیت 10000 پوند بر ساعت و سه دستگاه منبع آب گرم 10000 لیتری ویک دستگاه دی اریتور و یک دستگاه سختی گیر وسه دستگاه مبدل ویک دستگاه منبع کنداس ودارای دو منبع ذخیره آب 20000 لیتری وتعداد 13 عدد پمپ آب میباشد ( 6 عدد پمپ سیستم گرمایشی و 3 عدد پمپ آبرسانی مصرفی و 2 عدد پمپ تغذیه به دیگ بخار و 2 عدد پمپ تغذیه دی اریتور ) از منبع کنداس به منبع دی اریتور میباشد. ضمنا در ساختمان شماره دو یک عدد منبع اکسیژن 12000 لیتری بصورت شارژماهانه میشود / دو عدد دستگاه هوای فشرده در حیاط شمال بیمارستان / دو عدد چیلر تراکمی 250 تن / دو عدد دیگ آبگرم / دو عدد ساکشن / دو عدد منبع آب مصرفی و منبع سختی گیر و آب نرم میباشد/ یک عدد دیگ بخار ایستاده جهت csr / منبع گازوئیل ذخیره در حیاط شمال ساختمان جدیدمی باشد.

در حیاط بیمارستان نیز دارای اتاق اکسیژن ساز و اتاق ساکشن و اتاق دیزل ژنراتور که شامل دو دستگاه دیزل ژنراتور می باشد . در پشت بام تاسیسات یک دستگاه هوای فشرده میباشد .یک عدد منبع گازوئیل جنب تاسیسات می باشد.

موقعیت بخش از لحاظ جغرافیایی : ضلع جنوب غربی مجتمع بیمارستانی امیراعلم میباشد.

وضعیت نیروی انسانی تاسیسات : این بخش دارای یک مسئول و سرپرست کارگاه میباشد ودارای 3 نیروی برق کار و 2نیروی جوشکار و 4 نیروی تاسیسات عمومی و 1 نیروی تکنسین آسا نسور میباشد.  جمعا این بخش دارای 11 پرسنل با مسئول تاسیسات میباشد.

اسامی پرسنل تاسیسات :

  1. آقای رامین قنبری 
  2. آقای مجتبی پو اصغر
  3. آقای مجتبی پایین شهری 
  4. آقای رسول سعیدی 
  5. آقای مهدی ریاضی 
  6. آقای حسن صادقیان
  7. آقای عباس میرزاجانی 
  8. آقای مهدی عادلی فر 
  9. آقای مهدی مرادی
  10. آقای هادی مقیمی

 

شرح وظایف کاری تاسیسات :

دارای 6 پرسنل شیفتی و 4 پرسنل روزکار و 1پرسنل آسانسورویک مسئول تاسیسات میباشد که شیفتها بصورت 24ساعته میباشد .

روزانه به تمامی بخش ها سر کشی میشود و مشکلات ایجاد شده بر طرف میگردد و نیز تمامی قسمت های  تاسیساتی نیز سرکشی و چک لیستها و دستگاه های مربوطه چک میشود .

در طول  یک روز 2 نفر شیفتی و 4 نفر روزکار و یک سرپرست و 1 نفر نیروی آسانسور مشغول کار میباشد . که در صورت نیاز از پرسنل شیفت قبل استفاده میشود .

در طی یک روز کاری پرسنل تاسیسات تماسی که از بخش ها در مورد مشکلات بخش صورت میگردد را در دفتر گزارشات روز ثبت گردیده و سپس مشکلات را با هماهنگی مسئول تاسیسات بر طرف خواهد شد .

در طول یک شیفت کاری پرسنل شیفت به تمامی قسمت های تاسیساتی بیمارستان سر کشی کرده و چک لیست های مربوطه به آنها را بعداز بررسی دستگاه تکمیل می نماید و گزارشات خود را اعم از انجا م کار و یا خرابی پیش آمده در دفتر گزارشات شیفت یاداشت کرده و تحویل شیفت بعدی و مسئول تاسیسات ارجاع داده می شود .