تاسیسات

مسئول واحد : آقای زینالی

تلفن : 341-430 - 240

سا ختار فیزیکی واحد تاسیسا ت :

این واحد در قسمت غربی بیمارستان واقع شده و شامل دوطبقه زیر زمین میباشد که طبقه اول آن شامل دفتر و انبار واستراحتگاه پرسنل تاسیسات می باشد و تعداد 2 دستگاه بانک خازن و 3 دستگاه تا بلو برق می باشد.

طبقه زیرین آن شامل تجهیزات موتور خانه که شامل دو دستگاه دیگ بخار با ظرفیت 10000 پوند بر ساعت و سه دستگاه منبع آب گرم 10000 لیتری ویک دستگاه دی اریتور و یک دستگاه سختی گیر وسه دستگاه مبدل ویک دستگاه منبع کنداس ودارای دو منبع ذخیره آب 20000 لیتری وتعداد 13 عدد پمپ آب میباشد ( 6 عدد پمپ سیستم گرمایشی و 3 عدد پمپ آبرسانی مصرفی و 2 عدد پمپ تغذیه به دیگ بخار و 2 عدد پمپ تغذیه دی اریتور ) از منبع کنداس به منبع دی اریتور میباشد. ضمنا در ساختمان شماره دو یک عدد منبع اکسیژن 12000 لیتری بصورت شارژماهانه میشود / دو عدد دستگاه هوای فشرده در حیاط شمال بیمارستان / دو عدد چیلر تراکمی 250 تن / دو عدد دیگ آبگرم / دو عدد ساکشن / دو عدد منبع آب مصرفی و منبع سختی گیر و آب نرم میباشد/ یک عدد دیگ بخار ایستاده جهت csr / منبع گازوئیل ذخیره در حیاط شمال ساختمان جدیدمی باشد.

در حیاط بیمارستان نیز دارای اتاق اکسیژن ساز و اتاق ساکشن و اتاق دیزل ژنراتور که شامل دو دستگاه دیزل ژنراتور می باشد . در پشت بام تاسیسات یک دستگاه هوای فشرده میباشد .یک عدد منبع گازوئیل جنب تاسیسات می باشد.

موقعیت بخش از لحاظ جغرافیایی : ضلع جنوب غربی مجتمع بیمارستانی امیراعلم میباشد.

وضعیت نیروی انسانی تاسیسات : این بخش دارای یک مسئول و سرپرست کارگاه میباشد ودارای 2 نیروی برق کار و 2نیروی جوشکار و 3 نیروی تاسیسات عمومی و 1 نیروی تکنسین آسا نسور میباشد.  جمعا این بخش دارای 11 پرسنل با مسئول تاسیسات میباشد.

اسامی پرسنل تاسیسات :

  1. آقای رامین قنبری (مسئول برق وموتورخانه .ژنراتورواکسیژن ساز و ساکشن میباشد)
  2. آقای مجتبی پو اصغر ( مسئول برق )
  3. آقای محمد رستمی ( تا سیسات عمومی )
  4. آقای رسول سعیدی ( تا سیسات عمومی )
  5. آقای مهدی ریاضی ( جوشکار و تا سیسات عمومی )
  6. آقای حسن صادقیان ( جوشکار و تا سیسات عمومی )
  7. آقای عباس میرزاجانی ( تا سیسات عمومی )
  8. آقای مهدی عادلی فر ( تکنسین آسانسورو تاسیسات عمومی )
  9. آقای رامین رحیمیان پور ( انباردارتاسیسات )

 

شرح وظایف کاری تاسیسات :

دارای 6 پرسنل شیفتی و 4 پرسنل روزکار و 1پرسنل آسانسورویک مسئول تاسیسات میباشد که شیفتها بصورت 24ساعته میباشد .

روزانه به تمامی بخش ها سر کشی میشود و مشکلات ایجاد شده بر طرف میگردد و نیز تمامی قسمت های  تاسیساتی نیز سرکشی و چک لیستها و دستگاه های مربوطه چک میشود .

در طول  یک روز 2 نفر شیفتی و 4 نفر روزکار و یک سرپرست و 1 نفر نیروی آسانسور مشغول کار میباشد . که در صورت نیاز از پرسنل شیفت قبل استفاده میشود .

در طی یک روز کاری پرسنل تاسیسات تماسی که از بخش ها در مورد مشکلات بخش صورت میگردد را در دفتر گزارشات روز ثبت گردیده و سپس مشکلات را با هماهنگی مسئول تاسیسات بر طرف خواهد شد .

در طول یک شیفت کاری پرسنل شیفت به تمامی قسمت های تاسیساتی بیمارستان سر کشی کرده و چک لیست های مربوطه به آنها را بعداز بررسی دستگاه تکمیل می نماید و گزارشات خود را اعم از انجا م کار و یا خرابی پیش آمده در دفتر گزارشات شیفت یاداشت کرده و تحویل شیفت بعدی و مسئول تاسیسات ارجاع داده می شود .