مددکاری

مسئول واحد: خانم میترا قدیمی

تلفن: 560

موقعیت جغرافیایی : ساختمان جدید طبقه همکف

تعداد پرسنل : 2نفر

شرح وظایف :

 • ارزیابی فعالیتهای واحدهای مددکاری مراکز تابعه و انعکاس نتایج به مقامات ذیربط
 • همکاری در زمینه آموزش عملی ( کارورزی) دانشچویان رشته مددکاری در مراکز مناسب
 • همکاری و ارائه خدمات مددکاری با اعزام مذذکاران جهت کمک به آسیب دیدگان حوادث طبیعی از جمله زلزله و سیل و غیره
 • هماهنگی و همکاری با سیاستهای مددکاری وزارت متبوع در خصوص خط مشی کلی مددکاری
 • برنامه ریزی در جهت آشنا نمودن و جلب مشارکت افراد خیر، موسسات و نهادها در خصوص همکاریهای بهداشتی درمانی و رفاهی
 • انجام تحقیقات و پژوهشهای اجتماعی در ارتباط با وظایف مددکاری و ارائه نتایج بدست آمده به مقامات ذیربط جهت برنامه ریزیهای مقتضی
 • انجام سایر اموری که از طریق مقامات مافوق ارجاع می گردد.
 • نظارت بازدید و کنترل بر حسن اجرای وظایف واحدهای مددکاری مراکز درمانی تابعه و هماهنگ نمودن آنان با خط مشی ستاد ذیربط.
 • بررسی و شناسائی مشکلات اجتماعی بیماران در مراکز تابعه اولیت بندی و اتخاذ راه حل مناسب
 • شناسایی و ایجاد ارتباط حرفه ای با منابع مالی، اجتماعی ، رفاهی و درمانی دانشگاه و ایجاد تسهیلات لازم جهت کمک به حل مشکل اقتصادی مددجویان بیماران در پرداخت هزینه های درمانی نزد واحدهای مددکاری تابعه
 • جمع آوری و بررسی تحلیلیهای اعمال شده در واحدهای مددکاری ، ارزیابی و پیگیری در تامین آن از طریق اختصاص بودجه
 • تشکیل جلسات توجیهی مددکاری و ارائه مشورهای تخصصی به مددکاران واحدهای تابعه جهت ارتقاء و پیشبرد کمی و کیفی فعالیتهای مددکاری
 • توزیع مناسب نیروهای انسانی در واحدهای مددکاری تابعه اعم از نقل و انتقال استخدام و بکارگیری مشمولین طرح نیروی انسانی