جراحی

مسئول واحد: لیلا کتی

تلفن: 342- 345

رئیس بخش : دکتر جلال  رضایی

تعداد تخت فعال :3 تخت عمل

موقعیت بخش از لحاظ جغرافیایی : اتاق عمل جراحی در طبقه دوم ساختمان قدیم واقع شده است

تعداد پرسنل : 8نفر پرسنل اتاق عمل و4نفر پرسنل بیهوشی و 3نفر پرسنل خدمات

تجهیزات : دستگاه لاپاراسکوپی، دستگاه بیهوشی، دستگاه کوتر، دستگاه EKG، پالس اکسیمتر و...

شرح وظایف :

شرح وظایف کارشناس اتاق عمل :

 • دریافت دستور و برنامه کار از سرپرست مربوطه
 • اطمینان یافتن از سالم بودن و کارایی دستگاهها و تجهیزات مورد نیاز جهت عمل جراحی قبل از شروع عمل ( شامل: ساکشن، دستگاه الکتروکوتر، چراغ سیالتیک و ...) و گزارش هر گونه نقص یا خرابی به مسئول مافوق
 • اطلاع از وجود لوازم و امکانات مورد نیاز اعمال جراحی و گزارش موارد ناکافی و کمبودها و نقایص به مسئول مافوق
  آشنایی با روشهای استریلیزاسیون و ضدعفونی و بکارگیری آنها
 • آماده نمودن اطاق عمل با لوازم و وسایل جراحی لازم بر طبق لیست عمل جراحی
 • کنترل پرونده بیمار قبل از جراحی بو اطمینان از کا مل بودن مدارک پزشکی مورد نیاز ( مانند اجازه عمل و
 • آمادگیهای عمل، داروهای قبل از عمل ،عدم داشتن وسایل مصنوعی و زیورآلات و ...)
 • کنترل و اطمینان از استریل بودن لوازم و بسته های وسایل.

ایفای نقش سیار قبل ازعمل :

 • برقراری ارتباط و ارائه آموزش های لازم به بیمار
 • کنترل بیمار از نظر آمادگی جسمی و روانی جهت عمل جراحی
 • کنترل نام بیمار با پرونده و لیست عمل و دستبند مشخصات
 • هدایت بیمار به تخت عمل - قراردادن بیمار بر روی تخت به نحوی که هیچگونه صدمه ای به وی وارد نگردد و پوشش و حریم بیمار حفظ شود
 • تنظیم تخت جراحی و چراغها بر حسب نوع و ناحیه عمل

 ایفای نقش سیار حین عمل:

 • حضور در تمام طول عمل و اشراف بر محیط و اتفاقات و وضعیت بیمار - کمک به جراحان و پرستار
 • اسکراب در پوشیدن گان و دستکش و ...
 • بازنمودن پوشش های اولیه بسته های استریل و نخها و سایر وسایل و در اختیار گذاردن آنها
 • پرب منطقه عمل شمارش و ثبت نخ، گاز، لنگاز، درن و ... قبل از اتمام به همراه تیم جراحی و جمع آوری آنها پس از استفاده
 • کنترل رعایت نکات استریل در حین عمل
 • پیش بینی نیازمندیهای گروه جراحی و آماده نمودن آنها
 • توجه و تشخیص تغییر در وضعیت بیمار، گزارش به تیم و تأمین وضعیت جدید در جهت اصلاح تغییر بوجود آمده
 • نگهداری و جمع آوری نمونه بر طبق سیاست بیمارستان و ثبت مشخصات بر روی ظرف حاوی نمونه و فرستادن آن به آزمایشگاه بر طبق دستور العمل و دریافت رسید

ایفای نقش سیار پس از پایان عمل:

 • کمک در پانسمان محل جراحی
 • برداشتن پوششها با رعایت موازین شرعی و آماده نمودن بیمار جهت انتقال به ریکاوری
 • تکمیل نمودن کلیه گزارشات و موارد ثبتی که از ابتدای عمل ثبت گردیده بود

 

خدماتی که ارائه می شود:

شامل جراحی عمومی:

             هرنی، تیرویید، سینوس پایلونیدال، عمل جراحی کولورکتال، لارنژکتومی ، پورت شیمی درمانی و....

اعمال جراحی سرپایی:

             شامل برداشتن خال ، لیپوم و...

اعمال جراحی لاپارسکوپی:

           چاقی، کیسه صفرا ، هرنی و...

اعمال جراحی پلاستیک:

        ماموپلاستی، رینوپلاستی، بلفاروپلاستی، آبدومینو پلاستی و...

اعمال جراحی فک و صورت:

      ترمیم انواع  شکستگی فک و صورت ، کشیدن دندان و...