اورژانس

مسئول واحد: خانم الهام قهرمانی

تلفن: 260 -261

رئیس بخش : دکتر اردوان تاج دینی

تعداد تخت فعال : 6

موقعیت بخش از لحاظ جغرافیایی : ساختمان قدیم سمت چپ درب ورودی

تعداد پرسنل : 18 نفر پرستار- 1 نفر بهیار - 2 نفر کمک بهیار - 1نفرمنشی

تجهیزات :

  • ترالی
  • دستگاه الکتروشوک
  • ساکشن پرتابل
  • اتوسکوپ
  • الکترو کوتر
  • ونتیلاتور
  • نبولایزر
  • پالس اکسی
  • تخت عمل مکانیکی
  • دستگاه آندوسکوپی سینوس
  • میکروسکوپ

شرح وظایف :

 اورژانس شامل سالن انتظار بیمار-تریاژ اسکرین- اتاق CSR  اورژانس داخلی و جراحی – اورژانس ENT – اتاق عمل سرپایی – تحت نظر اورژانس می باشدکه به صورت 24 ساعته آماده خدمت رسانی می باشد.

خدماتی که ارائه می شود :

خدماتی که ارائه می شود شامل :

  • کنترل خونریزی بینی
  • آندوسکوپی سینوس
  • جا اندازی در رفتگی فک
  • ساکشن ترشحات گوش
  • گرفتن نوار قلب
  • CPR پیشرفته و بستری تمامی بیماران که نیاز به بستری دارنداعم از جراحی و داخلی و ENT
  • ویزیت بیماران سرپایی
  • آموزش بیماران