رادیولوژی

مسئول واحد: سارا شمشیری

تلفن : 351-352

رئیس بخش :دکتر هاشم شریفیان

موقعیت بخش از لحاظ جغرافیایی : واقع در ساختمان دو در دو طبقه زیرزمین و همکف

تعداد پرسنل :

اساتید: دکتر حبیب مظاهر، دکتر هاشم شریفیان، دکتر لیلا آقا قزوینی، دکتر مریم محمد زاده و دکتر محمدعلی کاظمی

پرتوکاران: 12نفر کارشناس    2 نفر کاردان معمولا 5 نفر شیفت صبح 3 الی 4 نفر  شیفت عصر و 2 نفر شیفت شب

پرسنل اداری: 4 نفر

تجهیزات :

  • دستگاه سی تی اسکن مولتی اسلایس
  • دستگاه های سونوگرافی
  • دستگاه های فلورسکوپی و رادیوگرافی معمولی

شرح وظایف :

اساتید: نظارت بر حسن انجام خدمات تصویربرداری شامل: گرفتن تصاویر، حفاظت از اشعه، کمک به تشخیص و درمان بیماران و ...

پرتوکاران: انجام امور محوله تصویربرداری طبق معیارهای علمی و با توجه به اصول حفاظت در برابر اشعه و ...

اداری: پذیرش ، پاسخ دهی، نوبت دهی ، انجام امور مربوط به اسناد پزشکی و....

خدماتی که ارائه می شود:

  • سی تی اسکن
  • سونوگرافی
  • رادیوگرافی