در چهارمین روز از هفته ملی کودک، مدیر مجتمع به همراه جمعی از مسؤلین این مرکز و شهرداری منطقه 12 از کودکان بیمار عیادت کردند. به گزارش روابط عمومی مجتمع بیمارستانی امیراعلم، روز چهارشنبه 19 مهر 96 مهندس رضائیان زاده مدیر

اولین گردهمایی بیماران سرطان حنجره در ایران در مجتمع بیمارستانی امیراعلم با حضور اساتید گوش و حلق و بینی و گفتار درمانی برگزار می شود. به گزارش روابط عمومی مجتمع بیمارستانی امیراعلم، اولین گردهمایی بیماران

کارگاه آموزشی یک روزه با حضور رئیس مجتمع بیمارستانی امیراعلم، رئیس مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی وزارت بهداشت و رئیس دفتر دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران با محور نیاز سنجی آموزش و