به گزارش روابط عمومی مجتمع بیمارستانی امیراعلم، هیأت رییسه دانشگاه علوم پزشکی تهران یکشنبه 22 دی 98 درخصوص حادثه غم انگیز و تاسف بار سقوط هواپیمای مسافربری اوکراین بیانیه  ای صادر کرد.