مجتمع بیمارستانی امیراعلم دارای گروه های تخصصی و فوق تخصصی در رشته های گوش،گلو و بینی، داخلی،جراحی، تغذیه و درد می باشد. اساتید برجسته و بنام مجتمع با تخصص های مختلف در جهت بهبود حال بیماران تلاش می کنند .

با توجه به شیوع بیماری کرونا رعایت بهداشت فردی و نحوه صحیح شستشوی دست ها از اهمیت بالایی در عدم ابتلا برخورداراست.

این فیلم نحوه صحیح شستن دستها را توسط دکتر علی اسداللهی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران آموزش می دهد.