با گذشت چهار سال از آغاز اجرای برنامه تحول نظام سلامت و تلاش همه جانبه جهت استمرار برنامه ها و بهره برداری مناسب از پروژه های مرتبط با محوریت مدیریت بهینه منابع و افزایش بهره وری به عنوان یکی از اولویت های مهم در سیاست گذاری کلان نظام سلامت در نظر است

در راستای ارتقای ایمنی بیمار مجتمع بیمارستانی امیراعلم و بهبود کیفیت ارائه خدمات به مراجعه کنندگان این مجتمع بیمارستانی بازدید مدیریتی ایمنی بیمار از بخش ENT ساحل انجام گرفت.

در این بازدید جناب آقای دکتر مرعشی مدیریت محترم فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی تهران به همراه جناب آقای مهندس محسنی  و سرکار خانم مهندس گودرزی میهمان مجتمع بیمارستانی امیر اعلم بودند که ریاست محترم مجتمع جناب آقای دکتر جعفریه و مدیریت محترم جناب آقای مهندس رضائیان زاده ، معاونت محترم آقای خفری  به همراه مسئول  فناوری اطلاعات جناب آقای مهندس صیادی میزبانی جلسه را بر عهده داشتند.

جلسه روسای بخش های مجتمع بیمارستانی امیراعلم در تاریخ در97/04/17 در سالن شورا  برگزار شد .

در این جلسه فرمولاری آزمایشگاه ابلاغیه معاون درمان بحث قرار گرفت .هم چنین اجرای پروتکل ترومپوآمبولی مورد  بحث وتبادل نظر  قرار گرفت .

بازدیدهای ادواری اعتبار بخشی مجتمع بیمارستانی امیراعلم در تاریخ97/04/17 توسط ارزیابان معاونت درمان انجام گردید .

در این بازدید که توسط خانم دکتر روح اللهی ، سر ارزیاب و خانم محمد خانی ارزیاب بالینی صورت پذیرفت از بخشهای بالینی و پشتیبانی و درمانگاهها و اورژانس بیمارستان  بازدید به عمل آمد . تیم مدیریت اجرایی بیمارستان در این بازدید ، ارزیابان راهمراهی نمودند .

 

صفحه1 از5