به گزارش روابط عمومی مجتمع بیمارستانی امیر اعلم در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه 18 و  19 مهر ماه 97کارگاه دو روزه آموزشی دستیاران ورودی سال جدید مجتمع بیمارستانی امیر اعلم برگزار شد.

صفحه1 از6