برگزاری کلاس آموزشی قوانین بهداشتی در مجتمع بیمارستانی امیراعلم

کلاس آموزشی قوانین بهداشتی و گندزدایی سطوح ویژه کارکنان خدمات مجتمع برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مجتمع بیمارستانی امیراعلم، در این کلاس که روز چهرشنبه 19 اردیبهشت 97 در سالن آمفی تئاتر برگزار شد جنت کارشناس بهداشت محیط علاوه بر ارائه مطالب بهداشتی از طریق پاورپوینت، جزوه آموزشی به صورت پمفلت با موضوع قوانین بهداشتی و روش های گندزدایی سطوح در اختیار کارکنان قرار گرفت.

توضیح اینکه بازخورد مطالب مطرح شده توسط آزمونی که واحد بهداشت محیط این مرکز برگزار کرد سنجیده می شود.