بازدید مدیر کل میراث فرهنگی استان تهران از خانه صادق هدایت

دکتر بزرگ نیا مدیرکل میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری استان تهران و هیئت همراه از مجتمع بیمارستانی امیراعلم و خانه تاریخی صادق هدایت بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی مجتمع بیمارستانی امیراعلم، خانه تاریخی صادق هدایت که در سال 1358 در اختیار  بیمارستان امیراعلم قرار گرفته است از بناهای تاریخی استان تهران می باشد. به همین منظور روز دوشنبه 7 خرداد 97 دکتر بزرگ نیا و جمعی از کارشناسان حوزه مربوطه از این بنا و مجتمع بیمارستانی امیراعلم دیدار به عمل آوردند. در این بازدید دکتر جعفریه رییس مجتمع در مورد تاریخچه منزل صادق هدایت و نحوه استفاده از آن توسط این مرکز به عنوان کتابخانه توضیحاتی ارائه داد و در ادامه مدیر کل میراث فرهنگی از نحوه حفاظت و رسیدگی به این بنای تاریخی اظهار رضایتمندی کرد و بیان داشت که بدون شک در صورتی که بیمارستان امیراعلم متولی حفظ و نگهداری از این بنای تاریخی نبود، تا به امروز تخریب و دچار آسیب جدی می شد.