بازدید از پروژه های در دست اقدام مجتمع امیراعلم

بازدید از پروژه های در دست اقدام مجتمع امیراعلم

مدیریت محترم توسعه جناب آقای دکتر بیگلر و مدیریت محترم مالی سرکار خانم چتروز و همچنین مدیر محترم فنی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه علوم پزشکی جناب مهندس مکری در مورخه 11/7/1397 پروژه های در دست اقدام مجتمع بازدید و رهنمودهای لازم را در اجرای هرچه سریعتر این پروژه ها بیان فرمودند