سکته مغزی قابل درمان است

هفته سکته مغزی با تیم درمانی مجتمع بیمارستانی امیراعلم که از تاریخ 1397/8/26 شروع ودرتاریخ 1397/9/2به پایان رسید

به منظور افزایش آگاهی عموم مردم در مورد علائم سکته مغزی و لزوم تماس سریع با اورژانس 115 در جهت بهبود حال بیماران صورت گرفت .در این هفته تیم درمانی مجتمع با تهیه پوستر و نصب دراماکن مختلف ،پخش فیلم از مانیتورینگ درمانگاه تخصصی واورژانس در طول ایام هفته ،تهیه پمفلت سکته مغزی و پمفلتهای مرتبط با سکته مغزی و توزیع آن بین مراجعین بکار خودادامه دادوهمچنین  در تاریخ 1397/8/27کلاس آموزشی برای کادر پرستاری درزمینه سکته مغزی و معرفی کد 724 صورت گرفت . این تیم در تاریخ 1397/8/28با ایجاد پایگاهی در درمانگاه تخصصی  اقدام به ویزیت رایگان ،کنترل فشارخون برای مراجعین و همکاران بیمارستانی نمود

همچنین تیم درمانی مجتمع امیراعلم  با کمک شهرداری منطقه 12 مورخه 1397/8/29 با ایجاد دو پایگاه در مسجدعلی ابن ابیطالب (ع)ومسجد یزدی از نمازگزاران واهالی منطقه،نسبت به ویزیت رایگان وکنترل فشار قند وخون، پخش پمفلتهای مربوط به سکته مغزی برگزارنمود