افتتاح بخش دی کلینیک

بخش دی کلینیک مجتمع بیمارستانی امیراعلم که به همت والای خیر محترم جناب آقای مهندس حسن رفتاری بازسازی اساسی شده بود از تاریخ 13/9/1397 با سه اتاق عمل مجهز و10تخت بستری افتتاح شد .

امید است که شروع به کار این واحد موجب تسریع در خدمت رسانی به بیماران گردد.