ولادت حضرت زینب (ع)وروز پرستار برتمامی پرستاران گرامی باد

ولادت بانو حضرت زینب (ع) وروزپرستاربر تمامی پرستاران گرامی باد 

روابط عمومی مجتمع بیمارستانی امیراعلم