آغاز مراحل آماده سازی واحد ام آر آی مجتمع بیمارستانی امیراعلم

آغاز مراحل آماده سازی واحد ام آرآی مجتمع بیمارستانی امیراعلم جهت تسهیل در ارائه خدمت رسانی

مراحل آماده سازی واحد ام آرآی بیمارستان ، توسط شرکت تایماز در حال انجام می باشد . امید است با اتمام مراحل نصب RFcage به زودی مجتمع بیمارستانی امیر اعلم امکان خدمت رسانی در این زمینه به بیماران داشته باشد .