انتصاب امیرخفری به عنوان مسئول اجرایی بیمارستان مروستی

 امیرخفری به عنوان مسئول اجرایی بیمارستان مروستی منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی مجتمع بیمارستانی امیراعلم، طی حکمی از سوی دکترجعفریه، ریاست مجتمع، امیر خفری به عنوان مسئول اجرایی بیمارستان مروستی منصوب شد.