برگزاری کمیته دارو و درمان

کمیته دارو و درمان درتاریخ 98/08/30 در سالن آمفی تئاتر مجتمع بیمارستانی امیراعلم برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی مجتمع بیمارستانی امیراعلم، کمیته دارو و درمان برگزار و ضمن بررسی مشکلات دارویی بخش ها، فارماکوپه جدید بیمارستان مورد تایید اعضا قرارگرفت.