حضور پرشور خانوادگی کارکنان مجتمع بیمارستانی امیراعلم در مراسم بدرقه سردارسلیمانی

کارکنان مجتمع بیمارستانی امیراعلم در مراسم تشییع پیکر شهید سپهبد قاسم سلیمانی شرکت کردند.

به گزارش روابط عمومی مجتمع بیمارستانی امیراعلم، کارکنان مجتمع بیمارستانی امیراعلم دوشنبه 16 دی98 در مراسم بدرقه شهید دل‌ها، سپهبد قاسم سلیمانی به‌صورت خانوادگی همراه مردم حضور داشتند. سردار قاسم سلیمانی از فرماندهان بی‌نظیری بودند که جان ‌برکف علیه دشمنان بپا خواستند. ایشان چهره بین‌المللی مقاومت بودند و یادشان تا همیشه در ذهن ها باقی خواهد ماند.