بازدید نمایندگان وزارت بهداشت عراق از مجتمع بیمارستانی امیراعلم

هیئتی مرکب از نمایندگان وزارت بهداشت عراق در راستای توسعه گردشگری سلامت از مجتمع بیمارستانی امیراعلم بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی مجتمع بیمارستانی امیراعلم، روز دوشنبه 3 مهر 96 هیئت مرکب از نمایندگان وزارت بهداشت عراق جهت بررسی راهکارهای همکاری و انتقال بیمار از کشور عراق به این مرکز بازدید به عمل آوردند و با دکتر جعفریه رئیس و دکتر احتشام مدیر درمان مجتمع به بحث و گفتگو پرداختند.

در این نشست در مورد درمان بیماران عراقی تصمیم گرفته شد و دو طرف تمایل خود را نسبت به همکاری هر چه صمیمانه تر و بهتر اعلام کردند.

همچنین دکتر جعفریه در مورد بخش های مختلف مجتمع و کادر درمان و نیز نحوه پذیرش و مراحل بستری و درمان بیماران خارجی توضیحاتی ارائه داد.

سپس دکتر احتشامی همراه با اعضای هیئت نمایندگان وزارت بهداشت عراق از بخش های مختلف مجتمع دیدن کردند و در همین حین توضیحاتی را راجع به درمان بیماران به آن ها داد.