بازدید تیم اجرایی مجتمع بیمارستانی امیر اعلم از بخش رادیولوژی

 تیم اجرایی مجتمع بیمارستانی امیراعلم به مناسبت روز جهانی رادیولوژی از این بخش بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران مجتمع بیمارستانی امیراعلم، شنبه 17 آبان 99 تیم اجرایی بیمارستان با حضور دکتر حامد عبداللهی ریاست، مهندس مهدی لک مدیریت، لیلا ساعدی مترون، دکتر لادن قدمی مدیر درمان و احمد میرزایی معاون مجتمع  به مناسبت روز جهانی تصویربرداری از بخش مربوطه بازدید و از اساتید، کارشناسان و کارکنان تقدیر کرد.