برگزاری کارگاه آموزش مجازی دستیاران جدید مجتمع بیمارستانی امیراعلم

کارگاه آموزش مجازی دستیاران جدید سال ۹۹ مجتمع بیمارستانی امیراعلم در دو روز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران مجتمع بیمارستانی امیراعلم، این کارگاه روزهای دوشنبه و سه شنبه ۱۹ و ۲۰ آبان ۹۹ با حضور دستیاران و خوش آمدگویی دکتر حامد عبداللهی رئیس مجتمع بیمارستانی امیراعلم  و دکتر شاهین باستانی نژاد معاون آموزشی این مجتمع در آمفی تئاتر برگزار شد.

در این کارگاه اساتید موضوعات مختلفی از جمله پزشکی مبتنی بر شواهد، اخلاق حرفه ای و حقوق گیرنده خدمت، الزامات قانونی در امور پزشکی، مستندسازی و اعتباربخشی، ایمنی بیمار، طرح‌های پژوهشی، کنترل عفونت، کلیات فارماکوویژلانس شیوه نامه های دارویی و فرمولاری بیمارستان، اراِئه و بررسی کردند.