گرامیداشت هفته جهانی فناوری اطلاعات سلامت در مجتمع بیمارستانی امیراعلم

در هفته جهانی فناوری اطلاعات و سلامت از کارکنان این واحد قدردانی شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران مجتمع بیمارستانی امیراعلم، پنج شنبه 22 آبان 99، دکتر حامد عبداللهی ریاست و مهندس مهدی لک مدیریت مجتمع بیمارستانی امیراعلم با حضور در جمع کارشناسان فناوری اطلاعات سلامت مجتمع ضمن گرامیداشت این هفته از زحمات کارکنان قدردانی کردند.