اجرای طرح ویزیت رایگان بیماران دیابتی در مجتمع بیمارستانی امیراعلم

طرح ویزیت رایگان بیماران دیابتی به مناسبت هفته ملی دیابت در مجتمع بیمارستانی امیراعلم اجرا می شود.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران مجتمع بیمارستانی امیراعلم، به مناسبت هفته ملی دیابت (24 تا 30 آبان) طرح ویزیت رایگان بیماران دیابتی در مجتمع بیمارستانی امیراعلم اجرا می شود.