کتابخانه

تاريخچه

مجتمع بیمارستانی امیراعلم یکی از قدیمی ترین بیمارستانهای آموزشی تهران است که در سال 1325 ه .ق به همـت مرحوم دکتر امیراعلم و به منظور ایجاد زایشگاه و تربیت پرستار و ماما تاسیس گردید . این بیمارستان که به    نام بیمارستان نسوان نامیده شده بود تا سال 1319 ه .ش یکی از موسسات تابعه کل مملکتی و سپس وزارت بهداری بود. در سال 1322 ه .ش بخش و درمانگاه بیمارستان زنان این بیمارستان به محل کنونی بیمارستان زنان واقع در خیابان انقلاب منتقل شد و به جای آن بخشهای گوش ، حلق و بینی ، چشم پزشکی ، اطفـال و دندانپزشکی دائر گردید. چند ماه بعد یعنی در سال 1323 شمسی به تصویب شورای دانشگــــــاه و به پاس خدمات گرانبهای بهداشتی و فرهنگی بنیانگذار آن بنام "مجتمع بیمارستانی امیراعلم" نامیده شدو ما اینکه مریضخانه نسوان چگونه افتتاح گردید و درچه سالی بنام دکتر امیراعلم موسوم شد به آن اشــــاره  خواهیم کرد. وقتی که دکتر امیراعلم در سال 1294 ه . ش لزوم تاسیس مریضخانه نسوان را به وزارت معارف خاطر نشان کرد به پیشنهاد وزیر معارف وقت و تصویب هیات دولت یکی از عمارات دولتی به ایـــــــن امر تخصیص داده شد.در آن موقع چون به جهاتی استخدام قابله اروپائی میسر نشد مادام فراسکینار که دارای دیپلم قابلگی از اروپا و ساکن تهران بود برای اداره درمانگاه و تدریس، چند نفر محصله قابلگی استخدام کردند که این قـــرارداد، برای دو سال بود و سپس جهت یک دوره دو ساله دیگر تمدید شد و وی رسما طبیبه مریضخانه شد و تدریس محصلین را به عهده گرفت. وزارت معارف نیز در سال 1295 ه. ش پیشنهادی به دولت کرد و لزوم تاسیس یک زایشگاه را خاطر نشـان ساخت و مریضخانه در همان سال با برگزاری مجلس جشنی افتتاح شد. در سال 1297 ه . ش مطابق با اول محرم 1337 مریضخانه رسما با هفت تختخواب و به ریاســـــت دکتر علیرضا بهرامی تشکیل و افتتاح شد و ایشان تا سال 1305 که ریاست مریضخانه را به عهده داشتند به تدریج قسمتهای طبی، جراحی، قابلگی، مطب عمومی و بعدا قسمت بیماریهای اطفال را در آن دایر کردند.

مریضخانه تا سال 1319 از توابع وزارت بهداری بود که در این سال به دانشکده پزشکی منتقل گردیــد و به نام بیمارستان زنان موسوم شد که بیمارستان زنان سه سال بعد به جای دیگر منتقل شــــــد و به جای آن بخشهای چشم پزشکی و بیماریهای گوش، حلق و بینی دایر شد . چند ماه بعد در سال 1323 ه. ش به تصویب شورای دانشگاه طی مراسمی به پاس خدمات بهداشتی فرهنگی بانی آن به نام مجتمع بیمارستانی امیراعلم موســوم گردید..

معرفی کتابخانه

در حال حاضر کتابخانه این مرکز با حمایت‌های بی شائبه معاونت آموزشی و پژوهشی بیمارستان، بکارگیری شیوه‌های نوین کتابداری، اطلاع‌رسانی و تکنولوژی، استفاده بهینه از نیروی انسانی، منابع و امکانات و در راستای اهداف آموزشی پژوهشی بیمارستان، به عرضه خدمات می‌پردازد.

هدف کتابخانه تأمین نیازهای اطلاعاتی اعضای هیات علمی، متخصصین، دانشجویان و کارمندان می‌باشد سیستم کتابخانه بر اساس سازمان دهی شده است؛ سیسیتم کتابخانه ملی پزشکی آمریکا (NLM) و به صورت قفسه باز اداره می‌شود مساحت کتابخانه حدود120 متر مربع می باشد که شامل سالن مطالعه، سایت رایانه و اطلاع رسانی، بخش مخزن، بخش مرجع و میز گردش منابع (امانت) به صورت مجزا می‌باشد

سالن مطالعه تا ساعت 18:30 برقرار می باشد

سایت کامپیوتر و بخش مرجع تا ساعت 16:30عصر تا زمان حضور مسئول محترم کتابخانه دایر می باشد

سالن مطالعه تا ساعت 18:30 برقرار می باشد

شماره تماس کتابخانه 64- 02166727060 داخلی 382

مسئول کتابخانه : سرکار خانم دلیران

تحصیلات : کارشناسی ارشد علم اطلاعات ( گرایش پزشکی )

ایمیل : library_alam@sina.tums.ac.ir

برای مشاهده سایر مطالب روی لینک های زیر کلیک نمایید.

گزارش عملکرد کتابخانه مجتمع بیمارستانی امیراعلم

اهداف عملیاتی مدون

اهداف کلی مدون کتابخانه بیمارستان بر مبنای چشم انداز

خط مشی و فرآیندهای لازم جهت دسترسی به خدمات

ماموریت چشم انداز و برنامه مدون کتابخانه بیمارستان امیراعلم

منبع یاب نوپا کتابخانه الکترونیک اسلايد كارگاه ها